بازطراحی کسب و کاربازطراحی کسب و کار | ردبی

منظور از خودکفایی چیست؟

منظور از خودکفایی چیست؟ خودکفایی حالتی است که در آن یک فرد یا سازمان نیازمند كمك یا عدم تعامل با دیگران است. خودكفایی مستلزم خودكار بودن كافی است (برای برآوردن نیازها)، و یک نهاد خودپنداره میتواند خودكفایی را به طور نامحدود حفظ كند. در مقیاس ملی،…

اهمیت ایجاد انگیزه بین کارمندان

انگیزه برای کارکنان یک اقدام حیاتی در محیط کار است که منجر به بهبود عملکرد یک شرکت می شود. انگیزش کارکنان شما باید طبق یک روال و منظم باشد. متاسفانه شرکت هایی هستند که اهمیت انگیزه دادن به کارکنان را درک نمی کنند. تحقیقات نشان می دهد…

پولشویی و روش های مبارزه با پول شویی

پولشویی چیست و روش های مبارزه با پول شویی ؟ پولشویی روند ظاهرسازی است یعنی مقدار زیادی پول از طریق فعالیت های جنایتکار مانند قاچاق مواد مخدر یا فعالیت های تروریستی حاصل از یک منبع نامشروع بدست آید. پول بدست آمده از فعالیت های غیرقانونی…

کار در منزل چیست ؟

کار در منزل چیست؟ نوعی از اشتغال است که توسط مزد و حقوق بگیر در واحد مسکونی خود یا هر محل دیگری غیر از محل کار یا سکونت کارفرما انجام شده و منجر به تولید کالا یا ارائه خدمت تعیین شده می شود. همچنین در…

ملزومات داشتن یک کسب و کار پرسود

لازمه های داشتن یک کسب و کار پرسود ابتدا شما باید نا امید نشوید و همیشه به یاد داشته باشید که، اگر صاحبان قبلی کسب وکارها می توانستند سودی بدست آورند آن را رها نمی کردند.پس تسلیم نشوید و بیشترین تلاشتان را برای دستیابی به کسب و…

روش های پرورش هوش مالی

  شناخت هوش مالی و روش های پرورش آن پرورش هوش مالی یکی از مباحث بسیار مهم در زندگی هر فردی است. بسیاری از افراد در مدیریت منابع مالی خود دچار مشکل هستند که همین امر می تواند باعث شود کیفیت و تعادل زندگی افراد کاهش…