بازطراحی کسب و کارکارآفرینی | بازطراحی کسب و کار

دسته: کارآفرینی

مقالات کارآفرینی و آموزش کارآفرین شدن

آیا شما آمادگی تبدیل شدن به یک کارآفرین را دارید؟

آیا شما آمادگی تبدیل شدن به یک کارآفرین را دارید؟ بر خلاف تصورات برخی افراد و تصاویری که در فضای مجازی دیده می شود، همه افراد توانایی و قابلیت تبدیل شدن به یک کار آفرین موفق را ندارند. کارآفرینی میتواند یک زندگی آزاد و بدون محدودیت های روزمره افراد دارای شغل های دیگر به ارمغان آورد. در عین حال، اگر شخصی برای…